Anton van Kalmthout, hoogleraar Strafrecht aan de Universiteit Tilburg: "Alles bij elkaar lijkt me dit een tamelijk onwaarschijnlijke geschiedenis."