“Uiteindelijk kan het wel alleen, maar dat vergt te veel. Als er 1 of 2 geblesseerd zijn, dan wordt de ploeg te smal.”