Bijdrage BNR's Jelle Maasbach: "Dit is wel degelijk een bijzonder geval"