Bas Jacobs: “Het staat nog steeds buiten kijf dat de Nederlandse overheid het economisch herstel aanzienlijk heeft vertraagd.”