Asscher: “Je moet het die mensen niet verwijten, maar we moeten veel strenger zijn tegen al die schijnconstructies, al die vormen van uitbuiting”