"Het gaat meestal om jongeren die niet de stap hebben genomen om naar Syrië te gaan, maar wel het gedachtegoed onderstrepen."