Het Amerikaanse buildingsideaal kan zinvol zijn in Nederland