Ard-Jan Kooren (Kotug International): “De sleepboten die we in zetten zijn sterker en wendbaarder dan die van onze concurrenten."