Van Wagtendonk: "Het is kennelijk de bedoeling dat ze patronen willen uitvogelen aan de hand van de gevoerde gesprekken."