Ruud Kuin, vakcentrale FNV: "Mensen in de bijstand worden gezien als mensen die misbruik maken. Maar het is geen misbruik dóór bijstandsgerechtigden, maar misbruik ván bijstandsgerechtigden"