Jan Débie, vakbond voor defensie personeel: "Eerst moet worden vastgesteld of gezondheidsschade ook kan optreden bij één uur vliegen per dag, en ik vind dat de risico's op gezondheidsschade voor de piloten tot nul punten beperkt moet blijven"