Lindwer: "Ik probeer die sfeer van de sixties in Amsterdam, die hele revolutie, die verandering in de welvaartsmaatschappij, vast te leggen."