BNR's Eline Ronner: "Dat er af en toe iets in de soep loopt, hoort erbij, vinden ze bij Google"