Bram Masselink: "Docenten zijn absoluut beter in kennisoverdracht dan wij. Maar wat wij doen is in een korte tijd vrij intensief begeleiden. Wij leren de leerlingen geen nieuwe stof, het gaat met name om het oefenen en het bekend worden met de examens"