"Tot een half jaar gebeurden er ook dingen op het veld. Maar nu is het onder een spotlight gekomen." (4)