"Een van de belangrijkste punten is dat we bestuurlijke boetebevoegdheid willen hebben. De last onder dwangsom, het enige dwangmiddel dat we nu hebben, is alleen voor goedwillenden."