“Het is een status quo die al 50 jaar duurt”, zegt Hendrik Slotte, hoofd rampenbestrijding van het milieuprogramma van de Verenigde Naties.