Correspondent Stef Heinink: "Een aantal maanden geleden was het een groep van 30 tot 40 politieke leiders uit alle windstreken, met gematigden en minder gematigden. Het presidium van die raad heeft zich akkoord verklaard en met hen alle leden.