De Kruif: "De Mol trok flink van leer en zegt dat er een onwerkbare situatie dreigt te ontstaan met de Finnen."