Geerts: "Het is de manier waarop Tepco is omgegaan met de gevolgen van de ramp."