“Jongeren zijn zich niet zo bewust van de gevolgen van de ingrepen op het pensioen."