Tjibbe Joustra, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid: "Bedrijven die silo's schoonmaken zijn soms nog niet professioneel genoeg als bij zulke gevaarlijke omstandigheden mag worden verwacht."