Wieberen van Straten, mest-specialist bij LTO Nederland: "Vooral de snelheid waarmee die mestgassen je kunnen overvallen wordt nog wel eens onderschat. Het is echt secondenwerk."