Thom de Graaf: “De HBO-raad, en dat geldt ook voor de universiteiten, was nooit voor een voorstander van de boete."