Ankie Broekers: "Ik zorg er als onafhankelijke voorzitter voor dat de debatten zo goed mogelijk verlopen en dat iedereen goed de argumentaties kan weergeven."