Maike Kroes van het Taalcentrum VU: 'Kenmerkend is dat de Nederlander zijn taalvaardigheid vaak overschat. We vinden al snel dat we het best goed kunnen, terwijl we veel fouten maken.'