"Het is op alle terreinen merkbaar dat we moeten bezuinigen." (3)