Betty de Boer (VVD): "Als een certificaat daar niets over zegt, wat zegt het certificaat dan eigenlijk wel?"