BNR's Lia van Bekhoven vanuit Londen: "Er zijn vermoedens dat een aantal gegijzelden misschien nog in leven zijn."