Gesprek met Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, deel IV