Couwenbergh: "De wet schrijft voor dat de staat mag onteigenen of nationaliseren en dat de staat de beleggers een faire compensatie moet bieden."