Pieter Lalkens van het FD: "Die bankadviseur zal heel goed duidelijk moeten maken waarom hij even goed advies geeft als de onafhankelijke adviseur."