Sweder van Wijnbergen: "Je ziet nu ook al bij dat 'Laikibankvoorstel' dat de rekening bij de grote depositohouders wordt neergelegd en dat vind ik terecht."