Bijdrage | Politiek verslaggever Hans Verbeek: "De gesprekken mogen geen onderhandelingen worden genoemd en ze mogen ook niet leiden tot een aanpassing van het regeerakkoord."