Campagneleider Jorien de Lege van Greenpeace: "Wat ons betreft ligt de bal nu bij de Nederlandse overheid om te kijken wat ze voor onze mensen kunnen doen."