Nijboer: "We moeten wel in ogenschouw nemen dat het rijk 236 miljard euro uitgeeft en dat 99,8 procent juist wordt besteed."