“Als die dijk breekt, komt een gigantisch gebied onder water te staan, waaronder Slochteren, dus dan komt de aardgaswinning ook stil te liggen", zegt Bert Middel, dijkgraaf van waterschap Noorderzijlvest.