Column Kees de Kort | Politici maken geen gebruik van de rust die ontstaan is