"Duitsland en Nederland hebben samen een belangrijke rol om het continent Europa - dat behoorlijk onder druk staat - nieuw elan te geven."