“Het is goed dat in de regelgeving een zetje wordt meegegeven, om volstrekte helderheid te krijgen over wat precies het werkdomein is van corporaties."