Teeven: "Je kunt ook kijken of die voorbereiding binnen de inrichting kan plaatsvinden."