Paul Mevis: 'Het gaat om een aanwijzing, een gegeven dat het ernstige vermoeden rijst dat de rechter als hij deze feiten wist, alsnog tot een veroordeling zou kunnen komen.'