Benink: "Het zou een zuiverende werking kunnen hebben."