Hermanides: "het kan natuurlijk wel zo zijn dat de marktomstandigheden veranderen en dan kan ik die korting hoger of lager uitvallen"