Michel Admiraal, samensteller van de hitlijst: "Om als streaming nummer meegenomen te worden moeten gebruikers er minimaal 30 seconden naar luisteren"