Van Hijum: "Je kunt dus tegen heel verschillende voorwaarden je nationaliteit kopen."