Correspondent Derk Marseille: "Er valt nu niet meer zo heel veel te doen. Je kunt zandzakken stapelen, maar een dijk leg je niet in een paar uur en een kade kan je ook maar zeer beperkt ophogen."