"De taak van de bedrijfshulpverlener is toch eerste hulp bij ongelukken. Het kunnen reanimeren, handelen met blusmiddelen en het kunnen evacueren bij calamiteiten"