Kloosterboer: "We vinden het ook goed dat De Nederlandsche Bank daar scherp op is, want goede pensioenfondsen zijn gebaat bij goede bestuurders."