Dave Schram - deel 1 | "Als je een kleine fiscale maatregel maakt, kan het enorme gevolgen hebben, ook voor de andere economische ontwikkelingen"